Právní oblasti

Klikněte na  tlačítko "více informací" a dozvíte se, jak Vám mohu pomoci.

Občanské právo
Trestní právo
Školské právo
další oblasti

"Jedině rychlá právní pomoc je opravdu efektivní."

Mgr. Pavel Vank, advokát

Ceník služeb

Právní služby poskytuji za smluvní odměnu. Způsoby odměny jsou stanoveny zákonem o advokacii a stavovskými předpisy České advokátní komory. Právní služby poskytuji za následující druhy odměn, vždy samozřejmě po projednání a odsouhlasení klientem.

Často kladené otázky

...právní služby budou příliš drahé.
Na ceně právních služeb se předem domluvíme, aby byl smluvní vztah zajímavý pro obě strany. S klientem vždy probereme předpokládanou cenu právní služby, a to včetně jednotlivých variant (a jejich cenové náročnosti). Veškeré úkony činíme po odsouhlasení klientem, takže má klient po celou dobu přehled o ceně poskytovaných služeb. Bližší informace o způsobu určení odměny naleznete zde.

...nebudu moci smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět.
Smlouvu můžete kdykoliv bez sankce vypovědět. Pro poskytování právních služeb je velmi důležitá vzájemná důvěra. V případě, že by došlo k jejímu narušení, postrádá takový smluvní vztah smysl. Toto ostatně vyplývá i z ust. § 20 odst. 4 zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii: "Klient je oprávněn smlouvu o poskytování právních služeb vypovědět kdykoliv, a to i bez udání důvodu."

...budu muset sdělit advokátovi citlivé informace.
Pravdivost nebo úplnost skutkových informací poskytnutých klientem není
advokát oprávněn bez jeho souhlasu ověřovat. Na druhou stranu je potřeba si uvědomit, že advokát je vždy na straně svého klienta, a aby jej mohl účinně hájit, potřebuje mít úplné informace. Advokát je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se dozvěděl v souvislosti s poskytováním právních služeb.

...budu muset zaplatit kafe, které dostanu ve Vaší kanceláři.
Nebojte se, to opravdu nebudete muset. :-)

Na adrese Moravské nám. 690/15, 602 00 Brno. Kancelář je umístěna ve 2. podlaží Berglerovy vily (tzv. "Muzejky") na křižovatce Moravského náměstí s ulicí Lidickou, blízko u historického centra města Brna. Po průchodu kovovou ozdobnou bránou se dejte vlevo.

Na první schůzce je vhodné mít u sebe listinné podklady, které se týkají, byť i vzdáleně k případu, který chce klient projednávat. Z podkladů pak advokát vybere ty, které pro poskytnutí právní služby potřebuje či požádá klienta o jejich doplnění.

Podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, má spotřebitel právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu vyplývajícího ze smlouvy o poskytování právních služeb. Pověřeným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze smluv o poskytování právních služeb je Česká advokátní komora. Více informací zjistíte zde.

Adresa:

Moravské nám. 690/15
Budova "Muzejka"
602 00 BrnoKontakty:

Email: vank@advokati-brno.cz
Telefon: +420 545 216 353 
Mobil: +420 720 970 900
         IČO: 077 62 151 
ČAK: 18651


Zpětná vazba:

Budu rád za jakoukoli zpětnou vazbu - Vaši pozitivní zkušenost nebo podnět, který mi pomůže zlepšovat služby.

Landing Page Software